IBSM

Sette særlig fokus på nulltoleranse mot mobbing: IBSM
(Inkluderende Barnehage 
og SkoleMiljø).

Mål: Lære barna å vise respekt for hverandre, naturen og grunnleggende verdier i samfunnet

Tiltak/Aktivitet

Ansvar

Tidsfrist

1.Arbeide med tema VENNSKAP/Steg for steg/Førstehjelpsskrinet (Grønne og røde tanker)

Ped.l

Hele året

2.Fokusere på sosial kompetanse og at vi alle er ulike

Alle

Hele året

3.Gå turer i natur og nærmiljø og se på endringer i naturen

Ped.l

Ukentlig

4.Framsnakke hverandre og at vi alle er verdifulle/ forebygge mobbing. Skape et godt arbeidsmiljø for barn (barnas AML) og personale.

Alle

Daglig

5.Snakke positivt om samfunnet vårt

Alle

Daglig

6.Utarbeide en levende plan for nulltoleranse mot mobbing.

Styrer/ped.ledere

Kontinuerlig