Setra Dagsrytme

 

Dagsrytme avd Setra (Alle tider er ca-tider)
07.00 - Barnehagen åpner.
           - Frilek/tilrettelagt aktiviteter/grupper/møter osv
09.30 - Ryddetid, fast dorunde/bleieskift
          -Samling
10.15 - Måltid (servert av barnehagen)
11.00 - Utetid
12.00 - Vi går inn med de små som skal sove
13.00 - Vi går inn, fast dorunde/bleieskift
13.30 -Måltid (matpakker)
14.00 - Hvilestund for de store
          - De små som har sovet før på dagen har felles lekestund
14.30 - Frilek ute/inne
16.30 - Barnehagen stenger

Dagsrytmen er fleksibel og kan endres

Av og til vil de to måltidene bytte plass.

 TAKK FOR I DAG!

Mål med frilek inne/ute: For barn er læring lek og sosialt samspill, utvikle fantasi og kreativitet, utvikle konsentrasjon over tid, utvikle seg motorisk, sosialt og psykisk, ta vare på hverandre, vise hensyn og ha det gøy.

Mål med samling: Språktrening, konsentrasjon, gi impulser og kunnskap, gjensidighet, barn - voksen i samtaler, tørre å stå fram.

Mål med hviling: en rolig stund for avslapping, høre på lydbok/sanger

Mål med påkledning/avkledning: Øve på å kle på seg/av seg selv, spørre om hjelp, vente på tur, oppmuntre barna

Mål med mat: bli mett, bli selvstendig, hjelpe å sende til hveradre, samtaler rundt bordet

Mål med rydding: rydde opp det vi leker med, lære sortering, samarbeid, lære å ta imot beskjed

Mål med do-gåing: lære å bli selvstendig, spørre om hjelp, lære å vaske fingrer etter dogåing-hygiene