Snipa Dagsrytme

 

Dagsrytme avd Snipa: (Alle tider er ca-tider)
07.00 - Barnehagen åpner
            -Frilek / tilrettelagte aktiviteter/grupper/møter osv.
09.30 - Ryddetid, fast dorunde/bleieskift 
          - Samling
10.15 - Måltid (servert av barnehagen)
11.00- Utetid
12.00 -Vi går inn med de små som skal sove
13.00 - Vi går inn, fast dorunde/bleieskift
13.30- Måltid (matpakker)
14.00-Hvilestund for de store
         -De små som har sovet før på dagen har felles lekestund
14.30-Frilek inne/ute
16.30-Barnehagen stenger
 
Dagsrytmen er fleksibel og kan endres
Av og til vil de to måltidene bytte plass
 
TAKK FOR I DAG!
Mål med frilek inne/ute: For barn er læring lek og sosialt samspill, utvikle fantasi og kreativitet, utvikle konsentrasjon over tid, utvikle seg motorisk, sosialt og psykisk, ta vare på hverandre, vise hensyn og ha det gøy
Mål med samling: språktrening, konsentrasjon, gi impulser og kunnskap, gjensidighet, barn - voksen i samtaler, tørre å stå fram
Mål med hviling: en rolig stund for avslapping, høre på lydbok/sanger
Mål med påkledning/avkledning: øve på å kle på seg/av seg selv, spørre om hjelp, vente på tur, oppmuntre barna
Mål med mat: Bli mett, bli selvstendig, hjelpe å sende til hverandre, samtaler rundt bordet
Mål med rydding: rydde opp det vi leker med, lære sortering, samarbeid, lære å ta imot beskjed
Mål med dogåing: lære å bli selvstendig, spørre om hjelp, lære å vaske fingrer etter dogåing - hygiene.